ПочетнаМале вредностиЈавне набавке

Јавнa набавкa добара – бетон, редни број ЈНМВ-Д-9/2018.

Предмет јавне набавке добара – бетон

Назив – јавнa набавкa добара – бетон, редни број ЈНМВ-Д-9/2018.

Назив и ознака из општег речника набавки:44114100 .