ДОКУМЕНТИ

 

* Програм и план пословања ЈКП Градско зеленило Чачак за 2020.годину

* План јавних набавки за 2020.годину

Измене и допуне Програма пословања ЈКП Градско зеленило Чачак за 2019.годину

– Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у Граду Чачку  

Измена Плана јавних набавки за 2019.годину