ПочетнаРЈ Гробље

Одржавање и уређивање

На основу Члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима (Службени гласник СРС број 20/77, 24/85 и 6/89 и „Службени гласник РС” број 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005), члана 13 Закона о комуналним делатностима ( „Службени гласник РС” број 16/97 и 42/98) и на основу члана 45. Статута општине Чачак („Службени лист општине Чачак” број 6/2002, 4/2004, 9/2004, 9/2005)

Скупштина општине Чачак, на седници одржаној 19.априла 2007. године, донела је

О Д Л У К У

О ОДРЖАВАЊУ И УРЕЂИВАЊУ ГРОБАЉА И САХРАЊИВАЊУ

 

СТРАНИЦЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Новији пост
Више Стари Пост