Category: Јавне набавке

1 2 3 15 10 / 146 POSTS

Јавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНВВ-Д-25/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, јавна набавка велике вредности Врста предмета: [...]

Jавнa набавкa добара – допунска опрема за машинe, редни број ЈНМВ-Д-24/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опи [...]

Јавнa набавкa добра – расадни материјал – летња расада, редни број ЈНМВ-Д-23/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опи [...]

Јавнa набавкa услуга – осигурање, редни број ЈНМВ-У-22/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуга За радове: оп [...]

Јавнa набавкa радова – израда и уградња система за заливање у купе (пирамиде) за цвеће, редни број ЈНМВ-Р-21/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: радови За радове: оп [...]

Јавнa набавкa добара – лична заштитна средства, редни број ЈНМВ-Д-20/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опи [...]

Јавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНВВ-У-19/2020.

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности Врста предмета: услуга За радове: [...]

Jавнa набавкa услуга – поправка камиона, путничких возила и комби возила, редни број ЈНМВ-У-18/2020

Врста предмета: услуга За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, Предмет јавне набавке је набавка услуга – поправк [...]

Jавнa набавкa услуга – поправка грађевинских машина, редни број ЈНМВ-У-16/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуга За радове: оп [...]

Јавнa набавкa услуга –услуга за различите браварске радове, редни број ЈНМВ-У-17/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуга За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника [...]
1 2 3 15 10 / 146 POSTS