Category: Отворени поступак

1 2 3 10 / 21 POSTS

Јавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНВВ-Д-25/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, јавна набавка велике вредности Врста предмета: [...]

Јавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНВВ-У-19/2020.

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности Врста предмета: услуга За радове: [...]

Јавнa набавкa добара –  дендро материјал , редни број ЈНВВ-Д-8/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности Врста предмета: добрo За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речник [...]

Јавнa набавкa добра – гориво и мазиво,редни број – ЈНВВ-Д-3/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, јавна набавка велике вредности Врста предмета: [...]

Jавнa набавкa добра – различити грађевински и занатски радови, редни број ЈНВВ-Р- 2/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, јавна набавка велике вредности Врста предмета: [...]

Јавнa набавкa услуга – зимско одржавање путева – ЈНВВ- У-1/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велики вредности Врста предмета: услуга За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речни [...]

Јавнa набавкa услуга -зимско одржавање путева , редни број ЈНВВ -У-22/2019

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике  вредности Врста предмета: услуга За радове: [...]

Jавнa набавкa добра – камион кипер са додатном опремом путем финансијског лизинга,редни број ЈНВВ-Д-13/2019

Назив - јавнa набавкa добра – камион кипер са додатном опремом путем финансијског лизинга, редни број ЈНВВ-Д-13/2019 Назив и ознака из општег речник [...]

Jавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНВВ-У-14/2019

Jавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другимматеријалима, редни број ЈНВВ-У-14/2019Назив и ознака из општег речника набавк [...]

Јавнa набавкa добра – гориво и мазиво, редни број ЈНВВ-Д-5/2019

Предмет јавне набавке је набавка добра – гориво и мазиво Назив - јавнa набавкa добра – гориво и мазиво, редни број ЈНВВ-Д-5/2019Назив и ознак [...]
1 2 3 10 / 21 POSTS