ПочетнаРЈ Гробље

Сахране

Лице које пријављује сахрану мора ставити на увид потврду о смрти покојника и личну карту (своју).

Ако лице које пријављује сахрану није корисник гробног места у које ће се сахрана извршити, потребно је да достави (пре сахране) писмену сагласност корисника да се сахрана може извршити у поменуто гробно место. Сагласност мора имати све потребне податке и потпис корисника.

Лице које пријављује сахрану дужно је да каже које ће све услуге радне јединице користити (дубину копања, колица, термин сахране, озвучење,…), потписати налог за сахрану у коме ће бити уписани сви потребни подаци и исти платити у договореном року.

Да би се сахрана обавила гробно место мора бити регистровано у бази података и за исто бити плаћено одржавање и закуп закључно са годином у којој се сахрана обавља. У противном сахрана не може бити извршена, а у првом случају притупа се такозваној легализацији, у којој комисија предузећа одлучује да ли и под којим условима гробно место може бити легализовано.

СТРАНИЦЕ

1 2 3 4
Више Стари Пост