ПочетнаМале вредностиЈавне набавке

Jавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-16/2018

Предмет јавне набавке добара – арматура.

Назив – јавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-16/2018

Назив и ознака из општег речника набавки:44310000 .