ПочетнаМале вредностијавна предузећа

Јавнa набавкa услуга  – поправка ситне механизације, редни број ЈНМВ-У-4/2018

Предмет јавне набавке услуга-поправка ситне механизације

Назив – јавнa набавкa услуга  – поправка ситне механизације, редни број ЈНМВ-У-4/2018

Назив и ознака из општег речника набавки:16810000