ПочетнаОтворени поступак

Jавнa набавкa добра – камион кипер са додатном опремом путем финансијског лизинга,редни број ЈНВВ-Д-13/2019

Назив – јавнa набавкa добра – камион кипер са додатном опремом путем финансијског лизинга,
редни број ЈНВВ-Д-13/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 34134200

Преузмите позив за подношење понуда

https://zelenilocacak.rs/wp-content/uploads/2019/02/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-kamion-kiper-sa-dodatnom-opremom-putem-finansijskog-lizinga.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://zelenilocacak.rs/wp-content/uploads/2019/02/3-Konkursna-dokumentacija-kamion-kiper-sa-dodatnom-opremom-putem-finansijskog-lizinga.pdf

Измена конкурсне документације

https://zelenilocacak.rs/wp-content/uploads/2019/02/5-Izmena-konkursne-dokumentacije-kamion-kiper-sa-dodatnom-opremom-putem-finansijskog-lizinga.pdf

Одлука о додели уговора

https://zelenilocacak.rs/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-dodeli-ugovora-kamion-kiper-sa-dodatnom-opremom-putem-finansijskog-lizinga.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://zelenilocacak.rs/wp-content/uploads/2019/02/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-kamion-kiper-sa-dodatnom-opremom-putem-finansijskog-lizinga.pdf