ПочетнаМале вредности

Jавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-12/2019

Предмет јавне набавке је набавка добара – арматура.
Назив – јавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-12/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 44310000

Преузмите позив

https://zelenilocacak.rs/wp-content/uploads/2019/02/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-armatura.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://zelenilocacak.rs/wp-content/uploads/2019/02/3-Konkursna-dokumentacija-armatura.pdf

Одлука о додели уговора

https://zelenilocacak.rs/wp-content/uploads/2019/02/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-armatura.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://zelenilocacak.rs/wp-content/uploads/2019/02/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-armatura.pdf