Светски дан шума

ПочетнаОбавештењаВести

Светски дан шума

За обележавање Светског дана шума одабран je 21. март, почетак пролећа, у знак буђења природе и вегетације али и као знак новог почетка.
Обележава се од  1971 .године широм планете  са циљем промовисања свести о значају и вредности шумских екосистема. У њима поред дрвећа, живи много других врста биљака, животиња, гљива и микроорганизама. Сложеност шума се огледа у њиховој израженој спратовности и разноврсној међусобној повезаности свих чланова животне заједнице.
Србија спада у средње шумовите земље, односно просечне је покривености шумском вегетацијом. Под шумама се налази око 29 одсто територије Србије, према подацима Националног инвентара шума. Шуме у Србији богате су са готово 50 врсти дрвећа, тачније 40 листопадних и 9 четинарских.